Co je Týden humanitních věd

Týden humanitních věd je tradiční akce, jejímž uspořádáním se filozofická fakulta pravidelně připojuje k oslavám Světového dne filozofie UNESCO, stanoveného na třetí listopadový čtvrtek. Jedná se o unikátní příležitost hlouběji nahlédnout do mnoha odvětví humanitních a společenských věd.

Program Týdne humanitních věd je přehlídkou širokého spektra výzkumných a vzdělávacích aktivit realizovaných na fakultě. V jeho rámci se konají odborné i popularizační přednášky, prezentace, konference, wokshopy, ale také divadelní představení nebo výstavy.

PROGRAM

Proč Týden humanitních věd?

Do roku 2015 nesla akce název Týden vědy. K jejímu přejmenování na Týden humanitních věd došlo u příležitosti otevření Centra humanitních věd na FF MU. Centrum přispívá – stejně jako obsah týdenního programu – k propagaci humanitních a společenských oborů.

Nový název odkazuje i k dalším iniciativám podobného charakteru, jako jsou Global Humanities Initiative či World Humanities Forum, jež upozorňují na smysl a důležitost humanitního vědění a vybízejí k celospolečenské debatě o významu a postavení humanitních věd v současném světě, ale také ke společné reflexi výzkumných a vzdělávacích metod těchto oborů. Program akce je v letošním roce inspirován řadou výročí reforem a revolucí spjatých s rokem 2017.

Proč Rodinův Myslitel?

Vizuální motiv Týdne humanitních věd FF MU odkazuje k soše Augusta Rodina Myslitel (Le Penseur, 1880–1902). Předobrazem sochy, původně pojmenované Básník, má být podle některých Rodinových kritiků Dante Alighieri, sedící u brány do pekla a přemýšlející o své poezii. Představuje protiklad moderní, prométheovské vizi vědy a připomíná, že věda a básnická imaginace (a umění jako takové) tvoří dvě různé, ale rovnocenné cesty lidského poznání a růstu. Touha po vědění tak nemusí být jen prométheovská, dobyvatelská, ale i kontemplativní, reflexivní a poetická.

Autorem vizuální koncepce je Pavel Křepela, na zpracování se podíleli Martin Hrdina, Jiří Mucha a Alina Matějová.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.